ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿರವರನ್ನು ಸೇರ್ಪೆಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ,ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ .

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ,ಭುಗಿಲೆದ್ದ ನಿಷ್ಟಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೋವು .
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿರವರನ್ನು ಸೇರ್ಪೆಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ,ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ .
ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನದ ಚರ್ಚೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.

City Today News

(Tj vision media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s