ಶ್ರೀ ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.‌..

ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ,‌ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದ,ಬಿಜೆಪಿಯ ವಕ್ತಾರರೂ ಮಾಜಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಡಳಿತಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ,ಯಡಿಯೂರು ವಾಡ್೯ ನ್ನು ಮಾದರಿ ವಾಡ್೯ ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.‌..💐💐ಜನ್ಮ ದಿನದ ಈ ಶುಭಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ,ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಸೇವಾರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s