16 / 01 / 2019 ರಂದು ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಂದ ಲಂಚದ ಹಣ ರೂ . 10 , 000 / – ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ .

ದಿನಾಂಕ : 17 – 01 – 2019 ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲಿಬೆಂಚೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಸ್ . ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 08 ಜನ ನೊಂದವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು , ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಂದ ಹಣ ರೂ . 7 , 80 , 000 / – ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಶ್ರೀ . ಶಶಿಧರ , ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ , ಜಾಲಿಬೆಂಚೆ ಗ್ರಾಮ ರವರು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಣದ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ರೂ . 50 , 000 / – ಗಳ ಲಂಚದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ . ದಿನಾಂಕ : 16 / 01 / 2019 ರಂದು ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಂದ ಲಂಚದ ಹಣ ರೂ . 10 , 000 / – ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ . ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ .

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s