04 / 02 / 2019 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ . ಹೆಚ್ . ಆರ್ . ಮಮತ ರವರು ದೂರುದಾರರಿಂದ ರೂ . 5 , 000 / – ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ

ದಿನಾಂಕ 04 / 02 / 2019 , ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ , ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕುರಂಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹದ್ದುಬಸ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ ತೋವಿನಕೆರೆ ನಾಡಕಛೇರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ . ಹೆಚ್ . ಆರ್ . ಮಮತ , ಸರ್ವೇಯರ್ , ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ , ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ , ಕೊರಟಗೆರೆ ರವರು ಹದ್ದುಬಸ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ . ನಂತರ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ರೂ . 10 , 000 / – ಲಂಚದ ಹಣ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ . ದಿನಾಂಕ : 04 / 02 / 2019 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ . ಹೆಚ್ . ಆರ್ . ಮಮತ ರವರು ದೂರುದಾರರಿಂದ ರೂ . 5 , 000 / – ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ . ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ , ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ , ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ .

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s