ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಪ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ

Bengaluru,8th Feb, 2019:

ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಕಣ ಸಮಿತಿಯು ( SPYSS } 39 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ , ರಾಜ್ಯ , ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿತ್ತಿದ್ದು , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ೧೭೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ೨೫೦೦೦ ಯೋಗ ಬಂದುಗಳು ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರ . SPYSS ಸಮಿತಿಯು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಥಸಪ್ತಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ . ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಪ್ತ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು , ಯೋಗದ ಪ್ರಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಿತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ .

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : “ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಪ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ” . ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕ : ೧೨ – ೦೨ – ೨೦೧೯ . ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೬ . ೧೫ ರಿಂದ ೭ . ೧೫ ರ ವರೆಗೆ . ಸ್ಥಳ : ಬಸವನಗುಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಟದ ಮೈದಾನ .

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s