ಐನ್ಸ್‌ಸ್ಪಿನ್ ಹೈ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೀ – ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ “ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2019”

ಬೆಂಗಳೂರು, 16ನೇ ಫೆಬೃವರಿ 2019:

ಐನ್ಸ್‌ಸ್ಪಿನ್ ಹೈ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೀ – ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 . 30 ಕ್ಕೆ ಐನ್ಸ್‌ಸ್ಪಿನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ , ಮಾ ಕೃಪಾ ಮಾನ್ಸನ್ , ನಂj33 ಕೆ . ಇ . ಬಿ ರಸ್ತೆ , 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ಕುಳ್ಳಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು – 84 ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು –

ವಿಜ್ಞಾನ ಫೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈನಿ ಟೊಟ್ಸ್ 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು .

ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2019, ಇಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s