‘ಅಣ್ಣ, ಮೇಡಂ ಓಟು ಮಾಡಿ ಹೋದರು’ ಎಂದ. ಬೇಸರದಿಂದ ರಾಜಣ್ಣ, ‘ ಛೇ ನಾನು ತಡವಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಹುದಿತ್ತು’

ರಾಜಪ್ಪ ಮತ ಚಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಬೂತ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಮತದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಬೂತ್ ಏಜಂಟ್ ನ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಕೇಳಿದನು, ‘ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊದಳಾ? ಎಂದು.
ಬೂತ್ ಏಜಂಟ್ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ‘ಅಣ್ಣ, ಮೇಡಂ ಓಟು ಮಾಡಿ ಹೋದರು’ ಎಂದ.
ಬೇಸರದಿಂದ ರಾಜಣ್ಣ, ‘ ಛೇ ನಾನು ತಡವಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಹುದಿತ್ತು’

ಏಜಂಟ್: ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ನೀವೇನು ಬೇರಾಗಿದ್ದೀರಾ?

ರಾಜಣ್ಣ: *ಅವಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ 15 ವರ್ಷವಾಯಿತ್ತು. ಆದರೇ ಪ್ರತೀ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಅವಳು ಓಟ್ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

“ಮತ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ”

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.