13 / 03 / 2019 ರಂದು ಶ್ರೀ . ಸಿ . ಚೇತನ್ , ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರವರು ದೂರುದಾರರಿಂದ ಉಳಿದ ರೂ . 3 , 000 / – ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತುಮಕೂರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ .

ದಿನಾಂಕ 14 / 03 / 2019 , ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ , ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು , ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಹೋಬಳಿ , ಪಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಜಮೀನಿನ ಭೌತಿ ಖಾತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ . ಶ್ರೀ . ಸಿ . ಚೇತನ್ , ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ , ತಿರುಮಣಿ ವೃತ್ತ ರವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು , ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೂ . 4 , 000 / – ಲಂಚದ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ . ದಿನಾಂಕ : 13 / 03 / 2019 ರಂದು ಶ್ರೀ . ಸಿ . ಚೇತನ್ , ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರವರು ದೂರುದಾರರಿಂದ ಉಳಿದ ರೂ . 3 , 000 / – ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತುಮಕೂರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ . ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ , ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ .

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.