ಒಬ್ಬಂಟಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು . . Or ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹೊಲಸು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ನಿಮ್ಮೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳೇ

ಒಬ್ಬಂಟಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು . . 8630 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ . . . 150 ಕೋಟಿ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕಿಟ್ಟ ಹಣ . . . ಪ್ರತಿ ಭೂತ್ ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ . . . ಮಾಂಸದೂಟ . . . ಮೂರು ಮೂರು ನಕಲಿ ಸುಮಲತಾಗಳು . . . 8 ಶಾಸಕರು . . . 3 ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಗಳು . . . ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ . . . 3 ಸಚಿವರು . . ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ . . ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ . . . ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಚಿಎಂ . . ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ . . . ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ . . . | ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ . . . ಖುದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಾವಲು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾ ಪಡೆ . . . ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ . . ಕುತಂತ್ರ . . . ನಾಟಕ . . . ದಂಗೆ ಏಳಿಸಲು ಹೂಡಲಿರುವ ಕಾರ್ಯ ತಂತ್ರ . . ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹೊಲಸು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ನಿಮ್ಮೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳೇ . ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಾದ್ಧಾಂತಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ * ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕೆ . . ?

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s