ಐಎಂಎ ವಂಚನೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಬಹುಜನ  ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷವು ಕೇಂದ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, 17 ಜೂನ್ 2019:

ಐಎಂಎ ವಂಚನೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷವು ಕೇಂದ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ / ಇಡಿ / ಐಬಿ ನಡೆಸುವ ಜಂಟಿ ತನಿಖೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.