ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆ . ಪಿ , ಸರ್ವೆಯರ್ ಇವರು ದೂರುದಾರರಿಂದ ರೂ . 55 , 000 / – ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ

ದಿನಾಂಕ : 02 . 07 . 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಮೀನಿನ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 12 . 12 . 2018 ರಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ . ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆ . ಪಿ . ಸರ್ವೆಯರ್ , ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ರೂ . 55 , 000 / – ಲಂಚದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ . ದಿನಾಂಕ : 02 . 07 . 2019 ರಂದು ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆ . ಪಿ , ಸರ್ವೆಯರ್ ಇವರು ದೂರುದಾರರಿಂದ ರೂ . 55 , 000 / – ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ . ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆ . ಪಿ , ಸರ್ವಯರ್ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ .

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.