ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ .. ದಂಡ 1000 / –
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ … ದಂಡ 1000 / –
ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ವಾಹನ … ದಂಡ 100 / –
ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೀಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ … ದಂಡ 2000 /
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ …. ದಂಡ 5000 / -………

ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು … ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳು .. ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಅಗೆದ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಇಲ್ಲ … ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು … ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ .. ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ … ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ….. ಸರಿಯಾದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲ .. ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ..

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಬಾರದು.

ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ … ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ … ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ … ದಂಡ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ … ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಾರೆ…….

ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕು
ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡಿದರೆ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿ. ನಿರ್ವಾಹಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನನ್ನು ರವಾನಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು.

– ಜಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್ ರಾಜ್

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s