“ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು” “ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ”

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲವೇ.. ಫೈನ್ 1000 / –
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ … ದಂಡ 1000 / –
ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ … 5000 / –
ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ..1000 /-
ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೀಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ … ಫೈನ್ 5000 / –
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ …. 5000 / -…..

ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು = ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳು = ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ?

ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು …. ರಿಪೇರಿ ಇಲ್ಲ = ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.?

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು = ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರು.?

* ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ = ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.*

* ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ … ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.? *

* ಸರಿಯಾದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲ .. ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು…? *

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಬಾರದು.

ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು … …. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ … ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ … ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ……. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್‌ಗಳು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕು
ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡಿದರೆ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.