ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ವತಿಯಿಂದ ದುಬಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ 13 . 09 . 2019 ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ –

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ದುಬಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ 13 . 09 . 2019 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳವಾಗಿದೆ.

ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ಸ್ಥಳ : – ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ .

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.