ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್  ವತಿಯಿಂದ “ಉಚಿತ ಬಂಜೆತನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ”

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ವತಿಯಿಂದ ಕನಕಪುರ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತಯ ಸಲುವಾಗಿ ಉಚಿತ ಬಂಜೆತನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ವನ್ನು IMA ಕನಕಪುರ , ರೋಟರಿ ಕನಕಪುರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ . ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಂಜೆತನ ತಜ್ಞರಾದ Dr ಅಶಾ . ಎಸ್ . ವಿಜಯ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು . –

– ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ

– ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ –

– ವೀರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಕೊರಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಬಂಜೆತನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ , ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿರುವ ಶಿಬಿರ ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ .

ದಿನಾಂಕ : 15 – 09 – 2019

ಸ್ಥಳ : ರೋಟರಿ ಭವನ , ಟೌನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಚೇರಿ ಹಿಂದೆ , ಕನಕಪುರ

ಸಮಯ : ಬೆ. 8.30 ರಿಂದ ಮದ್ಯಾನ್ಹ 3.30 ವರೆಗೆ

ನೊಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :

988689 5556 ಅಥವಾ 9886915556

– ಗರ್ಭಗುಡಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.