ಸಂಚಾರಿ ಪೋಲಿಸರು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನೂತನ ಸಂಚಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ: ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು RTO ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸವಾರರಿಗೆ ವಾಹನ ಪರವಾನಿಗೆ ಸಿಗುವ ತನಕ, ಹಾಗೆಯೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೋಲಿಸರು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನೂತನ ಸಂಚಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ, ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರಿ ಪೋಲಿಸರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಕಲು ಜಾಥಾದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ

ದಿನಾಂಕ : – 13 . 09 . 2019 ರಂದು ಸಮಯ : – 11 ಘಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s