ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಚಾಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ಎ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.


ಬಿಎಂಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಯೆಲಹಂಕ ದಿ ಬಿಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 2010 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಿಒಎ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಟಿಯುಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಬಿ.ಆರ್ಚ್, ಎಂ.ಆರ್ಚ್ & ಪಿಎಚ್ಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಸಿಜಿಬಿಎಂಟಿಯ 15 ನೇ ವರ್ಷದ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ 02 ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ಎ ಸಹ-ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಜಿಬಿಎಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಾಲೆಯ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಕ್ಕೆ (ಎಂಒಯು) ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ, ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು.
ಬಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ಎ ಆರು ದಿನಗಳ (5 ರಿಂದ 10 ನವೆಂಬರ್ 2019) ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ’02 ಫೆಸ್ಟ್ ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಬಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೋಧಕವರ್ಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಯಲಹಂಕದ ಬಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ಎ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಚರಿಸಲು ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತಿದೆ.

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.