MGK ಸೋಲಾರ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನದ ಮೂಲಕ ಕೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ

MGK ಸೋಲಾರ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನದ ಮೂಲಕ ಕೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ . M G ಕರಿಬಸಪ್ಪ , ಮಲೆಬೆನ್ನೂರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಇವರು ಕಳೆದ 2 ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಲಾರ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದನ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 6000 ಸೋಲಾರ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ . ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ( CHEMICALS ) ಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ .

ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ . ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ವಿಷಮುಕ್ತವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ . ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗವು ದೊರೆಯಲಿವೆ . ಈಗಾಗಲೆ ೧೨ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಶ ಬಂದಿದೆ . ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಹಸಿರು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ . ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತೀ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಹೂ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತವೆ .

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕುರುಡಿ

ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗು ಹಸಿರು ಸೇನ

M.G. ಕರಿಬಸಪ್ಪ

ಸಂಶೋಧಕರು MGK ಸೋಲಾರ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಯಂತ್ರ

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.