ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎನ್‌ಪಿಎಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಬಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಐ ಮೊರಟೋರಿಯಂ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಜೈಕಿಶನ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು

ಈ ಕ್ರಮವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ನಬಾರ್ಡ್, ಸಿಡ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಚ್‌ಬಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವು ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿ/ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

 ಸಣ್ಣ ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಎಲ್‌ಟಿಆರ್‌ಒ 2 ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಎಫ್‌ವೈ 20 ಲಾಭದಿಂದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದ್ರವವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಸಿಆರ್ ಶೇಕಡ 100 ರಿಂದ 80 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 1 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.