‘ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಜ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶೇಕಡ 83 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಬ್ರೈನ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅರ್ಥ್ ಡೇ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಶೇಕಡ 83.9 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನೈಜವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಶೇಕಡ 40.7 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಶೇಕಡ 71.2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 46 ಜನರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದಲ್ಲದೆ ಶೇಕಡ 38.4 ಜನರು ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡ 16.9 ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 60.4 ರಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ-ಆಧಾರಿತ ಅರಿವು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 57.5 ರಷ್ಟು ಜನರು ‘ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಇತರ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಡಿಐವೈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.