2021-2023ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೆ.ಎಂ.ಫ್ ಎಸ್ಸಿ – ಎಸ್ಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್‌ ಯೂನಿಯನ್

2021-2023ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೆ.ಎಂ.ಫ್ ಎಸ್ಸಿ – ಎಸ್ಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್‌ ಯೂನಿಯನ್ ಗೆ , ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ .

ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜುದಡೇಸಗೂರು , ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು – ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ . ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ.ಎಂ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು : ಶ್ರೀ. ವೈ.ಗೋಪಾಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು : ಶ್ರೀ. ಜಯರಾಮ್.ಎನ್, ಖಜಾಂಚಿ : ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಪಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ; ಶ್ರೀ. ದಿನಕರ್ , ಬಿ, NPFP ( KMF ), ಶ್ರೀ. ಬಿ . ಆರ್ . ಪ್ರಭುಶಂಕರ್, MOTHER DAIRY ( KMF ) . ಶ್ರೀ. ಸಂಪತ್ .ವಿ, BAMUL,

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು :- ಶ್ರೀ. ಮಂಜನಾಯಕ್, DAMUL, ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ .ಸಿ, MOTHER DAIRY ( KMF ), ಶ್ರೀ. ಎಲ್ , ಗಿರೀಶ್ – TUMUL.

ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು : ಶ್ರೀ. ಶೀನಪ್ಪ .ವಿ, DKMUL ಶ್ರೀ. ಮುನಿರಾಜು .ಆರ್ MOTHER DAIRY ( KMF ), ಶ್ರೀ. ಮಧುಕರ್ .ಎನ್, ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ಡಿ . ಕಂಗಾರ್, ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಫ್ . ಹೆಚ್, ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜು .ವೈ, BAMUL ಶ್ರೀ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಕೆ . ಎಂ, KOMUL RBKMUL – DAMUL BEMUL

City Today News
9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.