ದಿನಾಂಕ 18-03-2021 ರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ – ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟ

ದಿನಾಂಕ 18-03-2021 ರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು .

1. 2011 ರಿಂದ 2019-20 ರವರೆಗೆ ರೂ . 3550 / – ಕೋಟಿ ಗಳನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ . ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು . 2. 2021-22 ಕ ಆಯ – ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 6 ನೇ ವೇತನದ ಸರಿಸಮಾನ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ಲು ನಿಗಮಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ( Viability Fund ) ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯ – ವ್ಯಯದಲ್ಲಿಯೇ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು , ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಅದರೆ ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ – ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಗಧಿಪಡಿಸದೇ ಕಳೆದ ಸಾಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ನೀಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮುಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ . 3 , ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಕಾಷ್ ಬೇಸ್ ( ಹಣ ರಹಿತ ) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು . ಅದರೆ ಹಳೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಗೆ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ . 4. ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳ ನಿವೃತ್ತ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 11 12-2020 ರಂದು ಮುಷ್ಕರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಗೆ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಈಡೇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ . 5. ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಘಟಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಲಭಿಸಲು ನಾಲ್ಲು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಎರಡು ಹಂತದ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳು ಅಗ್ರಹಿಸಿ .

ದಿನಾಂಕ 18-03-2021 ರಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ನೌಕರರ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿವಾಯವಾಗಿ ನೌಕರರ ಹಿತಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ್ಯಾಕವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ .

– ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂಂಜಾ -ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಮಂಜುನಾಥ ಫ್ರಸನ್ನ-
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

City Today News
9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.