ಕರ್ಣಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ. ಸದಾಶಿವಶೆಣೈ ನೇಮಕ

*ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು *

ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ.ಸದಾಶಿವಶೆಣೈ ರವರನ್ನು ಕರ್ಣಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಜಿ.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ್ ರಾಜ್
ಪತ್ರಕರ್ತರು

City Today News
9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.