ಕರ್ನಾಟಕ HSRP ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಪಾತ / ಅಕ್ರಮಗಳು-ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಮಿತಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ HSRP ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಪಾತ / ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸಲು ಗಜ ಕಡಿಯು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ . ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ PQ ( Pre – Qualification ) ಮಾನದಂಡವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಪುಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ . ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿ ( Rosmerta Technologies Limited / Rosmerta Safety Systems Private limited and & Real Mazon India Limited ( Controlled by SHIMNIT INDIA PVT LTD ) 300 N. Bat . ಪರವಾಗಿ ಪುಭಾವಿಸಲು ಅಥವಾ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪುಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ( ಟೆಂಡರ್‌ ಕರಡು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ) ತಿಳಿದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ . ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು , ಒಲವು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ , ಕನಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆ , ಅನುಭವ , ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪುಮಾಣದ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಯ ಪುಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

-ಅಧ್ಯಕ್ಷರು- ರಂಗನಾಥ್ . ಆರ್.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು- ಡಾ|| ನಿಲೇಶ್.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ರಾಜೇಂದ್ರ್.ಕೆ

City Today News

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.