ಪಿಸಿಎಸ್‌ಆರ್ PCSR ( ಪಿಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ಆಡಳಿತ ) 2021 – 2025 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ( ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ )

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ , ಭಾರತ ( NHRD INDIA ) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗಾಯವು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮಿಷನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ . ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ , ಇದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ , ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಎಸ್‌ ಆಡಳಿತ 2021-2025 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ , ಈ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ , ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು , ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು NGO ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು CSR ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಗೆ , ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ಅಡಳಿತ 2021-2025 ಟಿಕುವ ದರದಲ್ಲಿ , ವಸತಿ ಒದಗಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ NHRD ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ .

ಈ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ . NHRD ಭಾರತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಿಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ಆಡಳಿತ 2021/25 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ , 5 % ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ , ಈ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಈ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಾಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ NIHRD ವಸತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು / ಅಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ . ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು LIG ( ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ) , MIG ( ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ) ಮತ್ತು , HIG ( ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ) ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎ. ಜಕರಿಯಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು . ಕ್ರಮವಾಗಿ , ಸಂಯೋಜಿತ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಷ್ಯಳಿಂದ ಮನೆ / ಫ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

ಗಮನಿಸಿ : ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಾಮಿನಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಸೆಂಟರ್ ಡೆಸ್ನಿನಲಿ , ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ http://www.nhrdindia.org ಅಥವಾ WhatsApp 8884349191 ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Dr.Zacharia , executive director South Zone Bangalore Chapter Kamataka Email : directorate@nhrdindia.org website : http://www.nhrdindia.org

City Today News

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.