ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್ ಲಿಯೋಪೋಲ್ಡೊ ಗಿರೆಲ್ಲಿ ರವರು,” ಸಂತ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಚರ್ಚ್ ನ್ನು” ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ “ ಸಂತ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಚರ್ಚ್ ನ್ನು “ ಪೋಪ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ (ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ ದೇಶಗಳಿಗೆ) ರಾಯಭಾರಿ ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್ ಲಿಯೋಪೋಲ್ಡೊ ಗಿರೆಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 23/4/2022, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಲಿಫೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ.

Most Rev.Peter Machado Archbishop of Bangalore
Rev.Fr.Arokia Swamy Sebastian Parish Priest of St. Ignatius Church, Begur

– ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು – ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಚ್‌ಡಯಾಸಿಸ್‌ನ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್

City Today News

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.