ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್, ನೀವು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್, ನೀವು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ನೈತಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ.  ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಂತೆ ಉತ್ತಮ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಸತ್ತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುವೆ ಅನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಕುರಾನ್, ಅವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಗೀತೆ.

ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸುಂದರವಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ.  ಕೋಮಲ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ದ್ವೇಷದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಡಿ….

ಎ.ಅನಿಲ್ ಆಂಟನಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಮರಿಯಾ ಜೋಸೆಫ್

City Today News

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.