2021 2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಭತ್ತದ ಹಲ್ಲಿಂಗ್

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ” ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಭತ್ತವನ್ನು ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು . ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ , ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ , ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು . ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು . ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯು 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ . 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸರಕಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ -2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು . ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವು ಅನುಮೋದಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದರಪಟ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಏಜನ್ಸಿರವರ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಯಿತು . ಆದರೆ ರೈಸ್‌ಮಿಲ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ 2018-19 , 2019-20 , 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು . ಆದರೆ ಸರಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಏಜನ್ಸಿಯವರು ಭತ್ತ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋರಿದಾಗ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಏಜನ್ಸಿಯವರೊಂದಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದರಪಟ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆವು . ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗಿರಣಿದಾರರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅಹಾರ ಸಚಿವರನ್ನು 2021 ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದಲೂ ಕೋರುತ್ತಾ ಬರಲಾಯಿತು . ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಯಿತು .
ಈ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ -2022 ರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಚಾಲ್ತಿ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿತು . ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಂಗ್ ಛಾರ್ಜ್ ರೂ .10 / – ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಾರು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ . ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 2022 ಮಾರ್ಚ್ 31 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ . ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಹಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸರಕಾರ ಸೂಚಿಸಿತು . ಆಗ ನಾವು 4 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ದರಪಟ್ಟಿ ನೀಡದೇ ಹಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿದಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖರೀದಿ ಏಜನ್ಸಿರವರಿಗೆ ಮುನರ್‌ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ . ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ -2021 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಈ ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ 2018-19 , 2019-20 , 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಅಹಾರ ಸಚಿವರುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರುಗಳ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು , ಚರ್ಚಿಸಿ , ಸಮಂಜಸವಾದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರು . ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ . ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಚಿವರು , ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಂದರೆ ( 1 ) ಭತ್ತವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ , ( 2 ) ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ , ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಈ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವವರೆವಿಗೂ ಹಳೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಿರಣಿದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ , ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ , ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿ ಗಿರಣಿದಾರರು ದಿವಾಳಿಯಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿದಾರರು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ- ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು .

City Today News

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.