ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಶ್ರಿಯುತ ಗಣೇಶ್ ಮೋಖಾಶಿ ರವರು ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ

ಭಾವ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6:15ಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಶ್ರಿಯುತ ಗಣೇಶ್ ಮೋಖಾಶಿ ರವರು ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9am – 11am ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು…. ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ….

City Today News – 9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.