ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಮನ್ವಯ ಸಮೂಹ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 2, 3 &4 ರ ಮಾರ್ಚ, 2023 ರಂದು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಬೆಂಗಳೂ‌, ನವಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಕರೆಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥಾವನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಭಾರತ ಸರಕಾರ, ಮೂವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸರಕಾರದ ನಿತಿ ನಿಯಮಗಳೂ ಸುಧಿರ್ಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ದೇಶದ 30 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈತ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಸಿಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ 65 ಪ್ರತಿಶತ ಕೃಷಿಕರು ಇದ್ದು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ ನಿಡಬೇಕೆಂದೂ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಅತಿ ಸಿಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ ಕೊಡುವುದು. 60 ವರ್ಷ ಮೆಲ್ಪಟ್ಟ ರೈತರು, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ ಆಗಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಟೋರೆಜ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೆಜ ಅವಶ್ಯ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ರೋಗದಿದಂದ ಬಳಲುತಿದ್ದು ಇದನ್ನಉ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಇದನ್ನು ಸರಕಾರದ ಗೆಜಟನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ ವರದಿ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ದರ್ಜೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಕಂಡ ಕನಸು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವುದು. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ದೇಶದ 30 ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಗೊಂಡೂ, ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೂ, ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ, ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೆ ರೀತಿ ದೇಶದ 30 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ದಶರಥ್ ಕುಮಾರ,  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು. ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಸಿ. ಪಾಟೀಲ,ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು

City Today News – 9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.