“ಜೈ ಮಹಾ ಭಾರತ್ ಪಾರ್ಟಿ ” ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸೂಚಿ 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸೂಚಿ 2023

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ನಿರಾಶ್ರೀತ ಬಡವರಿಗೆ 100 ಚದುರ ಗಜಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಒದಗಿಸಿವುದು..

2. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರೂ.50/- ಗಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು, ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ,

3. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು.

4. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವದು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು, ಬ್ರಂಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು.

5. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಮತ,ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

6. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು 7.ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ

8. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕ (M.LAL ಗಳು) ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು, ಸರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು,

9. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿತಿಗಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು.

10. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಿ. 11. ಇಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಕ್ರಮ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸರಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಎಂದು ಜೈ ಮಹಾ ಭಾರತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಅನಂತವಿಶ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸೂಚಿ 2023ಯ ಮೂಲಕ ಫ್ರೆಸ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು

City Today News – 9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.