ಕರ್ಣಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ. ಸದಾಶಿವಶೆಣೈ ನೇಮಕ

*ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು *

ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ.ಸದಾಶಿವಶೆಣೈ ರವರನ್ನು ಕರ್ಣಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಜಿ.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ್ ರಾಜ್
ಪತ್ರಕರ್ತರು

City Today News
9341997936