ಕರ್ನಾಟಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ (ರಿ). ಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರದ ಮೇರಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ.

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರದ ಮೇರಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ.

ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ (ರಿ)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಳು ಸಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೆ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಗುರಿತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನವಿಯತೆ ಆದಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಂಕ ಹಾಗು ವೈಯೊಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾಗದೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಹಾಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಕರ್ಚಿನಲ್ಲಿ (mutual) ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಂಘದವರು ತಿಳಿಸಿದರು

City Today News -9341997936

DERBI knits an ecosystem for Indian Medtech Innovation Startups get support from ideation to fundingDERBI is a Technology Business Incubator hosted by the Dayananda Sagar Institutions,

Bangalore. October 2020, It is supported by Department of Science & Technology and Meity, Government of India. It is supporting startups building healthtech solutions for India in IOT , AI and allied deeptech domains. It’s multi pronged approach supports startups from ideation to commercialisation.

Dr.Lakshmi Jagannathan, CEO of DERBI Foundation adds, “We strongly believe that Agile Startup Innovations, powered by Mature Corporate Experience, fueled by a Passionate Incubation ecosystem is the way forward for truly a Swasth- Atmanirbhar Bharat”. With connects to the investor community , startups also have the potential to scale up faster .

DERBI foundation has taken lead in forging such an alliance through recently concluded MED-Technovation. It was a highly successful Incubator- Industry led Innovation program where DERBI and IESA (India Electronics Semiconductors Association) partnered with Texas Instruments, Micron, ARM, Mathworks and Forus Health to augment Innovations in Healthcare.
DERBI is a recipient of DST’s flagship programs NIDHI Seed Support System, NIDHI Prayas, NIDHI EIR and NIDHI accelerator along with MeiTY TIDE 2.0. The early , mid and later stage startup Programs i.e PACE, Gallop and Emerge respectively are offered intertwining the Government support Programs. These programs not only support the startups with grants, fellowships and seedfund , but are also completely customised to give them deep mentoring, solution validation with clinicians and hospitals and potential customer connects.

Dr. Anita Gupta , Head , NSTEDB, DST , GoI says “DST is committed to support entrepreneurs who are solving India’s real problems and are contributing towards the mission on Self Reliant India. NIDHI PRAYAS is one such initiative to empower early innovators to build a Proof of Concept and we welcome collaborative efforts with the industry”. Healthcare Innovations are not only complex and challenging but need a lot of handholding and support to shorten the longer gestation period to commercialization. Hence DERBI ensures that PACE, GALLOP and Emerge all have a very strong mentor and expert connections as well.

Be it Technology, IP & Legal, Regulatory or Go -to-Market Strategy, DERBI has it all. It is a perfect cocktail of Great Ideas, Deep Mentoring, and Strong Incubation support backed by Government Funds. A perfect recipe for a Healthcare Startup!
DERBI has supported 85 startups till date through its various programs and interventions, all of them predominantly working on solving pertinent healthcare problems, to build a better, healthier India for tomorrow.
Sagar Hospitals and  Dr.Chandramma Dayananda Sagar Institute of Medical Education and Research , both DSI group institutions and along with other hospitals in the ecosystem are becoming the platform for startups to validate their solutions and benefit from the deep engagements with the doctors and clinicians.

Custodians of fundamental research is academia and semiconductor major’s take lead in early adoption of fundamental research through their reference designs and proof of concepts. A viable option to shorten the long development cycles involved in medical products is to bring the academia incubators, corporates and the startups under a single umbrella.

City Today News

(citytoday.media)

9341997936