ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯೊಂದಿಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ( ಬಾಟಮ್ ಆಪ್ ) ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಮಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು , ಆಗಸ್ಟ್ 17 / 18 , 2019 : ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದಾತನಾಗಿದ್ದು , ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ( ಉತ್ತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ , ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ , ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಯ ) ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಸಮಲೋಚಿಸಿ , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು .

ಈ ಸಮಲೋಚನೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 17 – 18ರಂದು 2ದಿನದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತು . ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು , ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಲು , ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದತ್ತಾಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನ್ನು ನಾಗರಿಕರು , ರೈತರು , ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು , ಉದ್ಯಮಿಗಳು . ಯುವಕರು , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು . ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ( ಒಎಸ್‌ಬಿ ) ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಡೊಮೇನ್ ತಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಾಧರಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು . ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ , ಕೈಗಾರಿಕೆ , ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ , ಜಲಶಕ್ತಿ , ಎಂಎಸ್ ಎಂ ವಲಯ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾ ಸಾಲ , ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ , ರಫ್ತು ಸಾಲ , ಹಸಿರು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಶಿಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ ಭಾರತ್ , ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ , ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ , ಕಡಿಮೆ ನಗದು | ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ , ಜೀವನದ ಸುಲಭತೆ , ಸ್ಥಳೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು . ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನವೀನ ಸಲಹೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಮಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಳಮಟ್ಟ ( ಬಾಟಮ್ – ಆಪ್ ) ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಬಿಸಿ / ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡಲಾಗುವುದು

ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮುಂದೆ ಪಿಎಸ್‌ಬಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಸಮಲೋಚನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಹೊಸತನವನ್ನು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ . ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ .

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

BANK OF MAHARASHTRA holds BANKERS’ MEET – CAMPAIGN FOR GENERATION OF IDEAS AND CONSULTATION

18-08-2019,Bengaluru:BANK OF MAHARASHTRA conducted the first stage of the bottom-up consultation process to generate ideas and review performance of public sector banks and their alignment with national priorities, at the Zonal Level on 18.08.2019 involving branches within Bengaluru Zone’s jurisdiction.Shri. N. Muniraju, General Manager, HRM, from Head Office, Pune, and Smt. Chitra S. Datar, Zonal Manager, Bengaluru Zone also participated in the process of generation of ideas and consultation.

This was a first of its kind consultation and ideation process by Public Sector Banks where the branches were themselves asked to review their performance, deliberate on the issues before the banking sector and indicate on future strategies and the way ahead. The deliberations were focused on various discussion points involving credit growth in various sectors of economy, usage of technology to bring about innovation and enable big data analytics, and make banking citizen-centric as well as more responsive to the needs and aspirations of senior citizen, farmers, small industrialists, entrepreneurs, youth, students and women.

The meet also deliberated on bank’s performance and its alignment with national priorities in areas such as :

1.Credit for infrastructure/industry (other than MSME, Agriculture and Allied Activities),
2.Credit to Farm Sector and Blue 3.Economy,
4.Jal Shakthi,
5.Housing loans,
6.MSME/Mudra/Stand-up India,
7.MSME: Alignment with Local Priorities,
8.Education loans,
9.Export Credit,
10.Green Economy,
11.Swatch Credit (Credit for Swachhata activities),
12.Financial Inclusion and Women’s Empowerment,
13.Direct Benefit Transfer,
14Cash-less / Digital Economy,
15.ATM usage and performance
Ease of living,
16.Corporate Social Responsibility.

As a result of the consultations, a number of innovative suggestions came up on how PSU Banks in general and Bank of Maharashtra in particular, may improve their performance for achieving aspirations of various sections of the society and fostering growth in areas of national priorities. All the branch/zone level suggestions will be sent for state level and national level consultation and implementation.

The consultative process has resulted in a renewed sense of involvement and purpose among the bank officials while keeping in view an active and purposeful involvement for overall economic growth of the country.

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Exhibition and Sale of K929 all day Kanjivarams at Kanakavalli Bengaluru,2nd Floor, Saanchi, #Setlur Street, Langford Town, Bengaluru.  

This season, discover a new side of the Kanjivaram with the K929 exhibit of all day Kanjivarams at Kanakavalli, Bengaluru . These beautiful saris travel effortlessly between a day at work and an evening out,featuring a pared down aesthetic while remaining true to the dramatic geometry of the queens of silks.
Prices start from Rs.11,000/-
Exhibition and Sale of K929 Kanjivaram
Venue: Kanakavalli,2nd Floor, Saanchi, #Setlur Street, Langford Town
Date: 23rd,24th & 25th August 2019
Time: 10.00 am to 8.00 pm

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

“Soul Flea Exhibition by Sampoorn” The Flea market will be held at Jayamahal Palace Hotel on 18th August

Bangalore, August 14th 2019: Sampoorn, society for Crafts & Crafts People presents ‘Soul Flea’ a flea market on 18th August from 10AM to 9PM at Jayamahal Palace Hotel, Jayamahal Road. From Farmer’s market to quirky jewellery, Soul Flea is an ideal destination to enjoy a day out in the sun, shop for fresh produce from farmers market or to indulge in some retail therapy.

If you want to treat yourself to retail therapy, there’s enough and more to choose from. With over 100 stalls, pick your choice of accessories, home décor items, planters, pots, lamp shades and much more at Soul Flea.

Want to indulge in some fresh organic produce? Here’s your chance to interact with the farmers, buy some fresh natural produce and get a quick lesson on how to go about gardening at home. Don’t forget to shop for organic produce from Living Food Co.

If you want to pick up handloom sarees from Orissa, shop for sarees, kurtis from AnaiYah. AnaiYah is a contemporary Indian brand committed to bring together a varied range of traditional crafts of weaving, dyeing, and printing. If you love quirky stationery, shop from Kye Kast for beautiful upcycled, handmade stationery from farm waste. Ever wanted to pick up colourful glass bottle lanterns? Shop from Chittara, a house of unique designs on lanterns and upcycled glass bottles. For those who love stoles and scarves, Stole Sista brings imported luxury stoles n scarves in variety of patterns for you to indulge. That’s not all! If you are looking for funky wooden jewellery, shop from Zukini. They have a range of sustainable jewellery made with wood.

While you shop, your kids can spend some quality time shopping for a variety of books.

It’s now time to tickle your tastebuds. From local street food to some exotic delicacies, savour it all at Soul Flea. If you love all things spicy, don’t miss the misal pav, pav bhajis and the kebabs. For those with a sweet tooth, try the variety of cupcakes, popsicles and much more.

If you want to relax after an entire day of shopping, sit back and enjoy some music, live stand up comedy, poetry and dance by young artists. If you love all things creative, participate in the arts and crafts workshop

That’s not all! Don’t forget to get your furry babies along for some fun activities

Drop by at ‘Soul Flea’ for a fun Sunday!

What: Soul Flea

When: 18th August

Time: 10AM to 9PM

Where: Jayamahal Palace Hotel, Jayamahal Road, Bengaluru

Entry: Free

Contact: +91 9742204002

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

BANK OF MAHARASHTRA TO HOLD MEET TOMORROW

THE BENGALURU ZONE OF BANK OF MAHARASHTRA WILL HOLD “BANKERS’ MEET” TOMORROW, ON 18.08.2019, FOR IDEATION AND CONSULTATION ON 16 KEY PERFORMANCE INDICATORS.

THE MEETING WILL BE CONDUCTED AS PER INSTRUCTIONS OF GOVERNMENT OF INDIA FOR BOTTOM-UP CONSULTATIVE PROCESS FROM THE BRANCH LEVEL UPWARD WHICH WILL INVOLVE DISCUSSION AT THE BRANCH AND ZONAL LEVEL, SLBC/STATE LEVEL AND NATIONAL LEVEL. THE CONSULTATION AT ZONE AND STATE LEVEL WILL COVER BRANCH/BANK LEVEL PERFORMANCE DURING THE LAST 5 YEARS AND DETAILED DISCUSSIONS THEREON. THE CONSULTATIVE PROCESS WILL BE AIMED AT ALIGNMENT OF BANKING WITH NATIONAL PRIORITIES, STIMULATING IDEAS AND INCULCATING A SENSE OF INVOLVEMENT AMONGST BANKERS DOWN TO THE BRANCH LEVEL.

ALL THE 56 BRANCHES OF BENGALURU ZONE WILL PARTICIPATE IN THE MEET. DR. N. MUNIRAJU, GENERAL MANAGER, HEAD OFFICE, AND SMT. CHITRA DATAR, ZONAL HEAD OF BENGALURU ZONE WILL CONDUCT THE MEETING.

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Bangalore to be served by Robots

Bangalore, Saturday, August 17, 2019 – After the resounding success at Chennai and Coimbatore, Robot Restaurants now launches in Bangalore. The restaurant will be located on Indiranagar’s high street 100 feet Road and will be able to accommodate 50 diners. The menu will largely comprise of Indo Asian cuisine and will also have an exotic mocktail menu.

Hogging the limelight will be the ones serving the food, the usher and the bearers of the restaurant will be robots. The restaurant will have a team of 6 robots (one usher and 5 bearers). Each table will be equipped with a tablet from which diners can place their order and summon the robots. The food service is then done by the robots. The robots are interactive and are programmed to sing birthday wishes and wishes for special occasions.

The food is Indo Asian and the menu has a wide variety of starters, main courses and desserts from Chinese, Thai and Vietnamese cuisines. The mocktail menu is long and exotic and has been a big draw at the restaurants at Chennai and Coimbatore.

Speaking at the launch Mr Venkatesh Rajendaran, Founder, Robot Restaurant – “Bangalore already has a wide variety of culinary experiences and we are confident that the Robots will be welcomed with open arms in Bangalore. Bangalore has been a dream for us at Robot Restaurants and it’s a happy and proud day for the team to see our dream come true. We are confident that Bangaloreans will enjoy the food and the ambience and with that the robots are at your service.”

The robots have been programmed to work efficiently and the staff have also undergone training from the manufacturers to attend to any issues that may arise over the course of operations.

The restaurant is open on all days for lunch and dinner and tables can be reserved atwww.robotrestaurant.in

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Evoluzione Bangalore showcases a three day Trunk Show of Namrata Joshipura. 

Namrata’s vision is that of a global aesthetic.Her clothing easilytranslates across geographiesher customers are global citizens.Distilling her experience living both in India and New York, she is ableto design collections that fusecontemporary silhouettes with modern interpretations of artisanal embellishments.Considered the queen of pret (named as such by Elle India in 2009),she was one of the first designers to introduce gowns to the Indian fashion scene. Having won thedesigner of the year in 2013 tomaking it to the North India power list of women achievers 2017, Namrata Joshipura continues to pursue her love forembellishment and contemporary fashion.In the social media infused world we find ourselves, the ‘Namrata Joshipura’label has become the goto label for Bollywood starlets looking to make a red carpet impact.

Her clothes are retailed in India at her three standalone stores: DLF Emporio (Delhi), Kilaat Qutub(Delhi), and D7 (Mumbai) in addition to other stores around the world.Namrata, a NIFT graduate, launched her clothing line in India in 1996under the “Namrata Joshipura” label.Her passionate pursuit of long distance running and trekking providesan outlet and a balance inher busy life.

Available at Evoluzione Bangalore; 14 Vittal Mallaya Road, Embassy Classic From Thursday, 29th to Saturday, 31st August 2019.

City Today News

(citytoday.media)

9341997936